STANOVY ŠKOLY 

SENSHI RYU

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT STANOVY ŠKOLY

ŠKOLA SENSHI RYU – JIU JITSU VZNIKLA ZA ÚČELEM VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVY BOJOVNÍKŮ, POMOCÍ UMĚNÍ JIU JITSU. VE ŠKOLE SENSHI RYU NÁM NEJDE JEN O TO NĚJAK UČIT JIU JITSU, ALE TAKÉ O TO JAK JEJ UČIT A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRAVIDEL.  VEŠKERÉ AKTIVITY ŠKOLY SENSHY RYU SE ŘÍDÍ SOUBOREM PRAVIDEL, KTERÁ BYLA VYTVOŘENA TAK, ABY CTILA TRADICE ETIKY V BOJOVÝCH UMĚNÍCH, ALE TAKÉ ABY BYLA POKUD MOŽNO SPRAVEDLIVÁ KE VŠEM ČLENŮM ŠKOLY. A PROČ JE SPRAVEDLNOST PRO NÁS TAK DŮLEŽITÁ, KROM TOHO ŽE JE JEDNOU Z CTNOSTÍ MODERNÍHO KODEXU BUSHIDO? 

PŘED ZNIČENÍM SODOMY A GOMORY HLEDAL BŮH ALESPOŇ 10 SPRAVEDLIVÝCH LIDÍ. A KDYŽ JE NENAŠEL, ZNIČIL OBĚ MĚSTA A V NICH VŠECHNY LIDI, BEZ OHLEDU NA TO, JACÍ JSOU.

ZDŮRAZŇUJI FAKT, ŽE BŮH TEHDY NEHLEDAL HODNÉ LIDI, ANI POBOŽNÉ LIDI. BŮH HLEDAL POUZE A VÝHRADNĚ SPRAVEDLIVÉ LIDI. HODNÍ LIDÉ SE DOKÁŽOU ČASTO NA ZLO DÍVAT, MLČET, BÝT LHOSTEJNÍ, USTUPOVAT MU, PŘIZPŮSOBIT SE MU. POBOŽNÍ LIDÉ ZASE MNOHDY I ZLO PÁCHAJÍ. VZPOMEŇME SI NA NAPŘÍKLAD NA INKVIZICI, SVATÉ VÁLKY ATD. PAK SE POMODLÍ A MYSLÍ SI, ŽE JE VŠE V POŘÁDKU. POUZE A JEDINĚ SPRAVEDLIVÍ LIDÉ, SE UMÍ ZLU VZEPŘÍT, BOJOVAT S NÍM A NEBÝT K NĚMU LHOSTEJNÍ A NEDOKÁŽOU POUZE SEDĚT A PŘIHLÍŽET. A TO JE ROZDÍL MEZÍ TÍM, BÝT SPRAVEDLIVÝ, NEBO HODNÝ…

KAŽDÝ NOVÝ STUDENTA PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY SENSHI RYU – JIU JITSU SVÝM PODPISEM STVRZUJE V PŘIHLÁŠCE, ŽE SE DOBROVOLNĚ STÁVÁM ČLENEM ŠKOLY
SENSHI RYU – JIU JITSU, A ŽE SOUHLASÍM S PLATNÝM ŘÁDEM ŠKOLY, ETICKÝM KODEXEM, DOJO ETIKETOU A ZKOUŠKOVÝM ŘÁDEM ŠKOLY SENSHI RYU – JIU JITSU.  

V TÉTO SEKCI NALEZNETE KE STAŽENÍ ŘÁD ŠKOLY S ETICKÝM KODEXEM, DOJO ETIKETU A TAKÉ PŘIHLÁŠKU NOVÉHO ČLENA DO ŠKOLY SENSHI RYU – JIU JITSU.

„VYBÍREJ TO CO JE SPRÁVNÉ, NE TO CO JE JEDNODUCHÉ!“

ODVAHA NESPOČÍVÁ VE SLOVECH, ODVAHA SPOČÍVÁ VE VOLBĚ.

SPRÁVNÉ VĚCI NEDĚLÁME, PROTO ŽE POKAŽDÉ VYJDOU, ALE PROTO, ŽE JSOU SPRÁVNÉ.