PŮVOD

JIU JITSU

KOŘENY A PŮVOD DNEŠNÍHO JIU JITSU

PŮVOD JIU JITSU

JIU JITSU, které cvičíme dnes, vzniklo historickým a osobnostním vývojem, ze starých RYU (škol zabývajících se některou z forem JIU JITSU). JIU JITSU plnilo úlohu bojového umění japonských samurajů, v rámci rozvoje jejich bojových dovedností a to zejména při ztrátě zbraně. Změna, kterou prošlo v období retaurace Meigi (série reforem japonského císaře Meigi od roku 1869), však měla za následek proměnu těchto forem umění z BUJUTSU, tedy umění jak efektivně zabít svého soupeře na BUDÓ, tedy cestu rozvoje osobnosti bojovníka, skrze studium tohoto umění.

Toto staré bojové umění je a bylo známo nejen pod uvedeným názvem, nýbrž i pod celou řadou jiných jmen, jako jsou například jména Yavara, Taijutsu, Vajutsu, Torite, Kogusoku, Kempo, Hakuda, Kumiuči, Šubaku, Košinomavari, Jisai jitsu aj. Tato jména souvisela s různými školami, v nichž se tomuto umění vyučovalo a jež se navzájem lišily některými méně významnými rysy. Podstata učení všech těchto škol byla obdobná a umění, kterému se tam vyučovalo, může být všeobecně vyjádřeno, jako technika obrany a protiútoku beze zbraně, a to jak proti ozbrojenému, tak i proti neozbrojenému soupeři.

Dobu vzniku tohoto japonského bojového umění není možno přesně zjistit, první zmínky o něm však nacházíme už v „Nihon-Šoki“, kronice Japonska, která byla zpracována na císařský rozkaz v roce 720 našeho letopočtu. Zmiňuje se o turnaji „Čikara-Kurabe“, zkoušce síly, který se konal 7. roku vlády císaře Suinina, tj. roku 230 př. n. l.

Podle díla Bujutsu-Ryusoroku, biografie zakladatelů různých škol bojového umění i podle dalších pramenů, existovalo před vytvořením Kodokan Judo (1882), celkem kolem dvaceti velkých škol. Nejznámějšími a nejuznávanějšími byly školy Takenouči-Ryu, Sekiguči-Ryu, Kyušin-Ryu a Tenšin Šinyo-Ryu, z nichž poslední dvě zvláště pečlivě studoval tvůrce Kodokan-Judo profesor Dr. Jigoro Káno. Rozdílnost těchto škol spočívala hlavně ve specializaci na určitý druh techniky.

Původ dnešních a aplikací technik JIU JITSU je však lepší hledat v ne až tak daleké minulosti a tím je myšlen začátek 20. století v Evropě. Je nutné si uvědomit, že v té době rozhodně nejezdili Evropané do Japonska s úmyslem studovat zmírající formy původních RYU. Tento trend nastal až o mnoho desetiletí později, pravděpodobně víc následkem ztvárnění bojových umění na stříbrném plátně, než z důvodu touhy učit se japonská bojová umění dle japonských tradic v japonské společnosti, jako cizinec. JIU JITSU bylo počátkem 20. století, prostřednictvím mnoha japonských průkopníků přivezeno na západ. Export JIU JITSU na západ a jeho střet se západní kulturou, měl na toto bojové umění značný vliv. První zemí, kde došlo k celospolečenskému rozvoji a prvním změnám v aplikacích JIU JITSU směrem k západnímu myšlení byla Velká Británie.

Podle historických pramenů bylo JIU JITSU představeno ve Velké Británii někdy koncem 19. století (cca roku 1895). Byla to doba, kdy ve Velké Británii řádil Jack rozparovač a určitě se nejednalo o bezpečnou dobu. Právě díky nutnosti sebeobrany zažilo JIU JITSU v následujících letech velký rozmach.  Do konce druhé světové války bylo ve Velké Británii a následně v Evropě založeno mnoho škol JIU JITSU, jak japonskými mistry, tak jejich žáky, nebo také podvodníky, kteří chtěli na novém trendu zázračné obrany vydělat.

Faktem je že JIU JITSU bylo přivezeno na západ mnohem dřív než KARATE, JUDO, nebo AIKIDO a důkazem tomu je například první kniha, která o JIU JITSU v Anglii vyšla, její název je The Text Book of Ju Jutsu as Practised in Japan v roce 1905 a jejím autorem byl Japonec vyučující ve Velké Británii Sadakazu Uyenishi. Podle některých historických pramenů, právě tato kniha položila základy toho, jak vypadá dnešní JIU JITSU ve Velké Británii a částečně i v Evropě.

Na univerzitě v Cambridge bylo otevřeno JIU JITSU DOJO v roce 1906. Jednalo se o soukromé DOJO pod patronátem poměrně slavného Japonce Gunji Koizumiho. Dnes se právě tento klub JIU JITSU považuje za vůbec nejstarší a dosud fungující klub JIU JITSU v Anglii.

V roce 1918 si Gunji Koizumi za své úspory si pronajal v Londýně na adrese Lower Grosvenor Place 15 prostory pro své nové DOJO, které nazval Budokwai. Toto DOJO je dnes považováno za nejstarší DOJO bojových umění v Evropě.

Počátek druhé světové války znamenal velký zlom v praktikování a pojetí JIU JITSU. Do té doby se JIU JITSU vyučovalo hlavně, jako civilní sebeobrana. Náhle bylo potřeba využít JIU JITSU k jeho původnímu účelu, zneškodnění, či zabití protivníka. Tyto schopnosti bylo nutné předat britským vojákům a tak bylo víc než užitečné, že v té době již ve Velké Británii bylo mnoho dobrých mistrů JIU JITSU. Jedním z nejznámějších představitelů tzv. likvidační formy JIU JITSU se stal William Ewart Fairbairn, který cvičil Britské jednotky COMMANDOS, kteří byly předchůdci dnešních SAS.

Po druhé světové válce a letech krveprolití chtěli lidé zcela zapomenout na jakékoliv formy násilí. Někde byla výuka JIU JITSU dokonce zakázána, z těchto důvodů a mnoha jiných, bylo JIU JITSU převálcováno jeho sportovní formou JUDO vytvořenou Jigoro Kánem. Tento zápas mezi JIU JITSU a JUDO samozřejmě začal již před druhou větovou válkou, ale například v ČR bylo JIU JITSU po válce zachováno, jen jako vedlejší, spíše okrajová součást JUDO a to jen proto, že sportovní aplikace JUDO není zcela vhodná pro bezpečnostní složky.

Zejména na proměnách JIU JITSU během cca 40 let jeho rozvoje ve Velké Británii a Evropě jde vidět, jak se mění jeho forma na základě požadavků společnosti, nebo historických okolností. Bylo tomu tak vždy a bude tomu tak vždy. Tedy tvrdit, že je něco zcela původní, neměnné, či originálně japonské je dost přitažené za vlasy. Skoro všechny původní školy JIU JITSU ve Velké Británii a v Evropě byly následně silně ovlivněny JUDO.

Název JUDO, kterého všeobecně užívá celý svět včetně Japonska, není vlastně správným. Správnější a přesnější by bylo užívat názvu Kodokan-Judo, protože JUDO by měl být oficiální název pro moderní JIU JITSU, ve formě v jaké je obecně cvičeno v dnešní době.

Rád bych také uvedl na pravou míru historický kontext názvu JIU JITSU a dnešní pojetí JIU JITSU v Evropě ve srovnání s například AIKIDO, KARATEDO atd. JIU JITSU na rozdíl od ostatních moderních bojových umění neobsahuje ve svém názvu DÓ, což znamená CESTU, ve smyslu komplexního rozvoje osobnosti studenta, zejména však jeho duchovní rozvoj. To ale neznamená, že moderní JIU JITSU nectí, či neobsahuje princip DÓ. Naopak veškeré dnešní učení JIU JITSU, stojí na principech BUDO a ctí je. Důvod proč se JIU JITSU nenazývá JUDO (tedy cesta jemného umění) je ten, že jemnou cestu, tedy JUDO vytvořil již výše uvedený nadaný student JIU JITSU, Jigoro Káno a dal mu svou moderní, soutěžní podobu, kterou bohužel také ohraničil pravidly. JUDO se díky Jigoro Kánovi, skvělému marketingu a jeho aplikaci západních tělocvičných forem výuky na JU JITSU, stalo světově nejrozšířenějším bojovým uměním. Nicméně se pozapomnělo na prostý fakt, že při sebeobraně, čí boji o holý život, žádná pravidla neexistují a nikdy nemůžete vědět, co udělá váš protivník.

Rodina japonských bojových umění je rozložitá, jako tisíciletý dub. V zásadě se dá říci, že původní školy JIU JITSU během historického vývoje ovlivnily ostatní bojová umění.  Velcí mistři jako Morihei Ueshiba – zakladatel Aikido, Jigoro Kano – zakladatel JUDO, Belému Carlos Grácie student Micuo Maedy – zakladatel Brazilského jiu-jitsu a mnozí jiní, byli nadanými studenty některých původních škol JIU JITSU a pouze převzali, pozměnili a rozvinuli principy, které pokládaly za nejvíce důležité a přínosné. A stejně tak tyto formy a nové techniky zcela jednoznačně ovlivnili dnešní formy JIU JITSU.

Prakticky každý dnešní mistr bojových umění má znalosti z více odvětví a je tedy nesmyslné očekávat, že něco zůstane originální, či neměnné, zejména když prvek změny je nutností k přežití všeho na zemi.

Každý student JIU JITSU má vlastní styl. Je tolik stylů JIU JITSU kolik je studentů. Každý mistr přinese kousek svého umění, které předá svým žákům.  Původ dnešního JIU JITSU se tedy nebojím přirovnat k přirozenému biologickému křížení lidí. Každý jedinec je kombinací a odkazem svých rodičů, prarodičů, předků. Pořád jsme lidé, ale každý jsme originál. S JIU JITSU je to naprosto stejné.

Chceme-li, však nutně hledat nějaké historické kořeny JIU JITSU, lze zjednodušeně říci, že JIU JITSU je původním ,,kmen stromu,, japonských bojových umění a mnohá dnešní bojová umění jsou jeho větvemi, protože většina z nich vzešla z tohoto kmene, nebo jím byla silně ovlivněna.

Radek Ruml

Tento článek si nebere za cíl, přesně popsat velmi komplexní a bohatou historii vzniku a rozvoje bojového umění JIU JITSU. Cílem je zjednodušenou formou přiblížit, zájemcům o studium tohoto bojového umění, jeho pravděpodobný původ.