DĚLENÍ SLOŽEK 

JIU JITSU

SCHÉMA SLOŽEK JIU JITSU

DĚLENÍ SLOŽEK JIU JITSU

NÍŽE UVEDENÉ SCHÉMA ZOBRAZUJE DĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK JIU JITSU. NA ZOBRAZENÉM SCHÉMATU JE PATRNÁ KOMPLEXNOST A ŠIROKÝ ZÁBĚR TOHOTO JEDINEČNÉHO BOJOVÉHO UMĚNÍ. ROZHODNĚ SE NEJEDNÁ O ÚPLNÝ VÝČET JEHO SLOŽEK, NEBO O KOMPLETNÍ DĚLENÍ OD A DO Z. NĚKTERÉ BLOKY LZE DÁLE ČLENIT. TAKÉ JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM A I KDYŽ LZE KAŽDOU Z TĚCHTO SLOŽEK STUDOVAT SAMOSTATNĚ, TEPRVE DOHROMADY TYTO SLOŽKY TVOŘÍ OBRAZ JIU JITSU, JAKO TAKOVÉHO. ZOBRAZENÉ SCHÉMA MÁ POMOCI ZORIENTOVAT SE V PROBLEMATICE DĚLENÍ SLOŽEK JIU JITSU JEHO STUDENTŮM.

Vyobrazené schéma v prezentované podobě bylo vytvořeno učiteli školy SENSHI RYU pouze pro potřeby studentů školy SENSHI RYU – JIU JITSU a je jejich duševním vlastnictvím. Veškeré šíření a kopírování je možno pouze se souhlasem autorů!