ASPEKTY

JIU JITSU

VĚDĚLI JSTE ŽE JIU JITSU JE VÍC NEŽ JEN SEBEOBRANA?

ASPEKTY STUDIA JIU JITSU

Studium JIU JITSU je o nalezení rovnováhy. Vyvážený rozvoj osobnosti studenta JIU JITSU vyžaduje také všeobecné vzdělání, studium teorie bojových umění, historie, filozofie, duchovna, psychologie atd. Svou komplexností a hloubkou JIU JITSU ovlivňuje mnohé, ne-li všechny aspekty lidského bytí. Jste-li studentem JIU JITSU, pak by jeho studium a oddání se cestě bojovníka, mělo pozitivně ovlivňovat veškerý váš život i konání, nejen váš fyzický a výkonnostní aspekt. Je nutné si uvědomit, že studium JIU JITSU přesahuje hranice DOJO. Fyzické schopnosti, sebeobranné a cvičební dovednosti se prolínají se všemi ostatními aspekty lidského života a pomáhají rozvíjet vyváženou osobnost studenta JIU JITSU. 

Vzhledem k výše uvedenému, zde nejsou vyjmenovány všechny aspekty lidského života, které studium JIU JITSU ovlivňuje, nebo ovlivňovat může.

SPOLEČENSKÝ ASPEKT

SPOLEČENSKÉ VZTAHY

ETIKETA

VYSTUPOVÁNÍ

ZDVOŘILOST

VĚRNOST

RESPEKT

OSOBNOSTNÍ ASPEKT

ROZVOJ OSOBNOSTI

SEBEPOZNANÍ

SEBEVZDĚLÁVANÍ

SEBEDŮVĚRA

SEBEOVLÁDANÍ

SCHOPNOST ČELIT VÝZVÁM

ZKOUŠKY NA TECHNICKÉ STUPNÉ

SCHOPNOST ZVLÁDAT TĚZKÉ SITUACE

ETICKÝ ASPEKT

ÚCTA

ČEST

POCTIVOST

ODVAHA

SKROMNOST

SPRAVEDLNOST

UPŘÍMNOST

VĚRNOST

RESPEKT

PŘEJÍMÁNÍ A VYTVÁŘENÍ MORÁLNÍCH HODNOT

OCHRANA MORÁLNÍCH HODNOT

ZDRAVOTNÍ ASPEKT

FYZICKY – POHYBEM

DUŠEVNĚ – CVIČENÍM

HYGIENOU – UVĚDOMĚNÍ SI POTŘEB TĚLA

ZDRAVOU VÝŽIVOU

MEDITACÍ

FILOZOFICKÝ ASPEKT

STUDIEM UČENÍ STARÝCH MISTRŮ

CESTA BUDÓ

PRINCIPY JIU JITSU

MODERNÍ KODEX BUSHIDÓ

CESTA BOJOVNÍKA

ČTYŘI DOHODY ATD.

DUCHOVNÍ ASPEKT

URČENÍ POSTAVENÍ ČLOVĚKA V ŘÁDU VESMÍRU

BUDHISMUS

ZENBUDHISMUS ATD.

SEBEOBRANNÝ ASPEKT

VEŠKERÉ SPEKTRUM TECHNIK SEBEOBRANY

HODY A STRHY

BLOKY, ÚHYBY, ÚNIKY

ŠKRCENÍ

PÁČENÍ

DRŽENÍ

ÚDERY, SEKY, KOPY A TLAKY

UŽITÍ ZBRANÍ A SEBEOBRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

BOJOVÝ ASPEKT

TAKTIKA BOJE

STRATEGIE BOJE

PSYCHOLOGIE BOJE

PRINCIPY JIU JITSU

ZDRAVOTNÍ POMOC

ZÁSADY JIU JITSU V KONTEXTU BOJE

SPORTOVNÍ ASPEKT

FAIR PLAY

SOUTĚŽNÍ ZÁPAS

SPORTOVNÍ BOJ

SPORTOVNÍ DISCIPLINY

PRÁVNÍ ASPEKT

NUTNÁ OBRANA

KRAJNÍ NOUZE

UŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

UŽITÍ JIU JITSU V KONTEXTU ZÁKONŮ ČR

STÁLE SI MYSLÍTE, ŽE VÁM JIU JITSU NÉMÁ CO NABÍDNOUT?

„Většina lidí si myslí že, najdou rovnováhu poté, co najdou úspěch.

Ale ve skutečnosti je úspěch dosažení rovnováhy…“