CO TO JE

Jiu jitsu

Zde se dozvíte základní informace o jiu jitsu

JIU JITSU

Původem japonské bojové umění JIU JITSU, je komplexní systém rozvoje osobnosti jedince po fyzické i duchovní stránce.

Z pohledu sebeobrany JIU JITSU řeší veškeré myslitelné útočné situace, pakliže je neřeší, neřeší je ani žádné jiné bojové umění.

Výuka JIU JITSU zahrnuje formy boje beze zbraně, se zbraní, boj na zemi, proti napadení více útočníky atd.

Studenti si během studia osvojují různé aspekty forem JIU JITSU. Tedy nejen samotné techniky, ale také taktiku, strategii i psychologii ve vztahu ke konfliktním situacím.

JIU JITSU učí účelně ovládat své tělo a reagovat ve všech sebeobranných situacích co nejúčinněji. 


JIU JITSU

Po technické stránce je JIU JITSU obsahově velmi bohaté a jeho úplné zvládnutí trvá prakticky celý život. To neznamená, že není vhodné k rozvoji schopností sebeobrany, například pro ženy, naopak součástí cvičení je schopnost reálné aplikace technik v situacích sebeobrany.

JIU JITSU je vhodné zejména pro ty kteří, se chtějí umět bránit, nebo chtějí bránit druhé.  Toužíte-li po soutěžení a pokoření protivníka, je pro vás vhodnější některý z bojových sportů.

JIU JITSU je cestou cti, pokory a odříkání. JIU JITSU je cestou bojovníka.

Cílem studia není získání schopností k pokoření protivníka. Cílem je překonání sebe samotného.

Konečným cílem JIU JITSU, je dosažení vnitřní rovnováhy, za všech okolností.

PROČ ZAČÍT S CVIČENÍM

PRÁVĚ U NÁS?

Oddělené tréninky pro děti, dorost a dospělé. Cvičení JIU JITSU má pozitivní vliv na váš zdravý životní styl.

Výuku realizujeme pomocí kombinace tradičních japonských postupů obohacených o zkušenosti našich učitelů.

JIU JITSU není jen systémem sebeobrany.  Všichni občas čelíme malým, či velkým výzvám.  JIU JITSU je cestou, která učí jak čelit těmto výzvám.

Pomocí komplexně zaměřeného tréninku se naučíte jak techniky JIU JITSU využít k efektivní sebeobraně. Při výuce vycházíme z tradic bojového umění, které má u nás více jak stoletou historii.

Život je boj. My v SENSHI RYU JIU JITSU se řídíme zásadou, kdo je připraven, není překvapen.

Možná jste jako děti od své mámy zaslechli, nikdy se neper, není to správné. Bojovník velmi dobře ví, že život je o boji. Chceme získat vzdělání, rodinu, dobrou práci, harmonické vztahy atd. Nic z toho není zadarmo. Často musí člověk, za tyhle hodnoty bojovat.

V SENSHI RYU JIU JITSU přivítáme každého, kdo se chce prostřednictvím studia JIU JITSU naučit, jak čelit výzvám, jak ubránit sebe i vše na čem vám v životě záleží.

A nakonec je důležité mít na paměti, že JIU JITSU cvičil i jedinečný mistr SATURNIN!

 

MODERNÍ PŘÍBUZNÍ JIU JITSU

Japonsko patřilo po otevření hranic v druhé polovině devatenáctého století k rozvojovým zemím s velkou migrací obyvatelstva. Nejčastější destinací byly vyspělé ekonomiky tehdejší doby Spojené státy americké, Spojené království a Německo.

Vývozním artiklem migrujících Japonců bylo jejich bojové umění. Muži se uplatňovali jako profesionální zápasníci a dále předávali své znalosti zájemcům. Hlavní lákadlo pro zájemce o japonská bojová umění v cizině bylo „slabší může porazit silnějšího, když správně uplatní svojí vnitřní sílu“.

Celá řada JIU JITSU systémů v cizině vznikla bez osobního přičinění japonských mistrů bojových umění, jen na základně studia knížek a manuálů.

Vedle tradičního japonského JIU JITSU existuje i řada bojových umění, či sportů, odvozených z JIU JITSU. Tyto západní verze JIU JITSU jsou prakticky zcela integrovány s místní kulturou, ve které probíhal jejich vývoj. Vedle brazilského JIU JITSU (které je však oproštěno od japonské filozofie), vychází z JIU JITSU třeba sambo a další bojové systémy, ve kterých se prolínají různé bojové styly a vlastní myšlenky zakladatelů.

Principy JIU JITSU

„V ústupu je síla, duby padají, zatímco rákos se v bouři jen ohýbá“

Přistup, jsi-li tažen.

Ustup, jsi-li tlačen.

Zásada maximální účinnosti za použití minimálního úsilí.

Princip rotace a součtu sil.

Ustup v zájmu vítězství.

  Přijď mezi nás!

  TECHNICKÉ PRVKY

  JIU JITSU

  „SEBEJISTOTA NEVYCHÁZÍ Z TOHO, ŽE VŽDYCKY VÍŠ, CO DĚLÁŠ, ALE Z TOHO, ŽE SE NEBOJÍŠ ŠLÁPNOUT VEDLE.“

  Údery, kopy, seky a tlaky na citlivá nebo zranitelná místa.

  Hody a strhy protivníka.

  Páky.

  Škrcení.

  Držení.

  způsoby překonání útočníka

  „cesta k bezohlednosti je provázená strachem.“

  Podlomením odvahy útočníka.

  Vyčerpáním útočníka.

  Poraněním útočníka.

  Přivedením do bezvědomí.

  Přivedením útočníka do takové pozice, že nemůže obránce ohrozit.

  Přivoděním jeho smrti.

  JIU JITSU ze své podstaty nesměřuje k zabití protivníka. Můžou však nastat situace, kdy je nutné vyřadit útočníka z boje bez ohledu na to, způsobí-li použitá technika jeho smrt (např. nutná obrana).

  TAKTIKA BOJE JEDNOTLIVCE PROTI SKUPINĚ ÚTOČNÍKŮ

  „VICTORIA SINE SACRIFICIO NON POTEST ESSE – BEZ OBĚTÍ NENÍ VÝTĚZSTVÍ“

  Měj krytá záda.

  Snaž se vidět všechny útočníky.

  Využij prostor ve svůj prospěch.

  Nenech se zahnat do rohu.

  Nenech se chytit protivníkem.

  Používej krátké a tvrdé techniky.

  Na jednoho útočníka použij maximálně dva rychlé prvky.

  Zaměř se na toho nejagresivnějšího.

  Nepovede-li se t, zlikviduj exemplárně kohokoliv z útočníků, aby v nich začaly hlodat obavy. 

  Z pohledu sebeobrany JIU JITSU řeší veškeré myslitelné

  útočné situace, pakliže je neřeší, neřeší je ani žádné jiné

  bojové umění.