SENSHI RYU A 

SOKOL

STAŇTE SE ČLENY HRDÉHO SPOLKU SE 160 LET TRVAJÍCÍ TRADICÍ

Škola SENSHI RYU – JIU JITSU působí jako oddíl Tělocvičené jednoty Sokol Olomouc – Nemilany, pobočného spolku České obce sokolské (ČOS). Z tohoto propojení čerpají členové oddílu a zároveň studenti školy SENSHI RYU – JIU JITSU výhody.

JAKÉ VÝHODY ZÍSKÁTE ČLENSTVÍM V ČOS

FINANČNÍ DOSTUPNOST – nižší příspěvky než v jiných sportovních oddílech.

Cenu členských známek stanovuje ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ. Oddílové příspěvky, které se liší dle oddílů, jsou určeny na pokrytí nákladů oddílu, nájmů v tělocvičně atd.

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – výbor Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc – Nemilany se snaží pro oddíly zajišťovat finanční prostředky z různých dotačních programů. To je předpokladem pro růst školy a také růst materiálního zabezpečení (lapy, vyražeče, cvičné zbraně atd.), které zlepší kvalitu výuky.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ZRANĚNÍ – ČOS je spolek, kterému vždy záleželo na zdraví svých členů a je si plně vědom možnosti zranění při jakékoliv pohybové aktivitě. Pro tento případ je každý člen ČOS automaticky pojištěn.

STANETE SE ČLENY SOKOLA – Stanete se členy prestižního a hrdého spolku se 160 let trvající tradicí.

Jak řekl kdysi prezident T. G. Masaryk:

„Bez sokolů by nebyly legie, bez legií by nebylo Československo.“

ČLESKÉ PŘÍSPĚKY V ČOS NA ROK 2022 JSOU STANOVENY TAKTO:

Děti 1-18 let 300,- Kč / rok
Ostatní 600,- Kč / rok

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY V T.J. SOKOL OLOMOUC – NEMILANY NA ROK 2023 JSOU STANOVENY TAKTO:

DĚTI:

Cena oddílových příspěvků dětí na 1. pololetí (leden-červen) 1600,-Kč
Cena oddílových příspěvků dětí na 2. pololetí (září-prosinec) 1000,-Kč

DOSPĚLÍ:

Cena oddílových příspěvků ddospělí na 1. pololetí (leden-červen) 1000,-Kč
Cena oddílových příspěvků dospělí na 2. pololetí (září-prosinec) 600,-KČ