JIU JITSU A 

SEBEOBRANA

UVAŽUJETE O CVIČENÍ JIU JITSU ZA ÚČELEM SEBEOBRANy?

„Každý člověk by měl nést zodpovědnost za ochranu svých vlastních cenných lidských práv. Být urážen, utlačován, zneužíván či ohrožován; žádná z těchto situací se neliší od aktu sebevraždy, kdy se zbytečně zbavíme schopností. Tajemství života je neviditelné, a jakmile jednou plamen uhasne, nemůže být znovu rozdmýchán. Pouze doufat v mírumilovné řešení je stejné jako šeptat Buddhistickou modlitbu do koňského ucha – k ničemu. Proto věřím, že lidé by měli získat instinktivní schopnosti k obraně svých drahocenných práv. “

Shodai Soke Okuyama Ryuho

„ČLOVĚK SMÍ NA JINÉHO SHLÍŽET SHORA POUZE TEHDY, KDYŽ MU POMÁHÁ POSTAVIT SE NA NOHY!“

Rozdíl mezi kurzem sebeobrany a bojovým uměním je podobný jako rozdíl mezi laickým kurzem první pomoci a studiem medicíny. Sebeobrana na rozdíl od bojového umění neoplývá schopností variovat, čímž je dán základní rozdíl mezi oběma způsoby boje. Definice umění údajně spočívá ve schopnosti tvořit ze základních prvků složitější, kreativně napojené celky. Z toho jasně vyplývá, že bojové umění je mnohem složitější, než sebeobrana, ve které si vystačíme s několika prvky, jež umíme aplikovat na řadu útoků. Při setkání se zkušeným protivníkem však pouhá znalost sebeobrany nemusí stačit a vyhrává ten, kdo má větší technický a taktický potenciál – tedy ten, kdo ovládá lépe bojové umění. Sebeobrana je tedy – na rozdíl od bojového umění – účinná jen proti neškolenému útočníkovi.

Zásadním problémem kurzů sebeobrany je jejich dočasnost. Jakákoliv získaná nebo naučená schopnost se časem ztrácí, pakliže není pravidelně opakována. Konfliktní situace často zaskočí i profesionály. Ne každý je vnitřně nastavený jednat co nejefektivněji v zájmu své ochrany. Vhodně sestavený trénink bojového umění, jakým je JIU JITSU vás nejen postupně připraví na tyto situace, ale také udrží nabyté schopnosti nabroušené, tak jako ostří kvalitního meče.

„ČERPEJ ZE SVÉ MINULOSTI, ALE NIKDy NEDOVOL, ABY ONA ČERPALA Z TEBE!“

CÍLEM STUDIA JIU JITSU NENÍ ZÍSKÁNÍ SCHOPNOSTÍ K

POKOŘENÍ PROTIVNÍKA, CÍLEM JE PŘEKONÁNÍ SEBE

SAMOTNÉHO.